Search

Atış Poligonları Talimatnameleri

Atış Poligonu güvenliği ön planda tutması nedeniyle saptadığı uluslararası kuralları atıcılara okutup kurallara uyucaklarına dair belge imzalatılmalıdır. Ayrıca bu kurallar atış poligonunda görülür yerlerde sergilenmelidir.


01- Poligona alkol, uyuşturucu ve keyif verici madde ya da yoğun tesirli tıbbi ilaçlar kullanıldıktan sonra girilmemelidir.


02- Atış alanına silah ve şarjörler boş olarak getirilir.


03- Poligon yetkilileri tüm ateşli silah, mühimmat ve ekipmanları teftiş etme hakkına sahiptir.


04- Atış eğitmeninin gözetimi dışında silah, mühimmat ve kontrol odalarına giriş yapılmamalıdır.


05- Atış gözlüğü ve kulaklık kullanılmalıdır.


06- Her kulvarda yalnızca bir atıcı bulunabilir.


07- Atış hattı gerisinde asla doldur-boşalt yapılmamalıdır ve silahlar kılıflarında tutulmalıdır.


08- Herhangi bir atıcıdan silah alınacağı zaman namludan tutularak alınmamalıdır.


09- Elde silah varken başkalarıyla konuşulmamalı, başka işle ilgilenilmemelidir.


10- Silahın doldurulması, boşaltılması ve atışa başlamak ve de atış alanını terk etmek için atış görevlilerinin talimatlarına uyulmalıdır.


11- Atış gözetmeninin ‘DOLDUR’ komutundan önce her ne sebeple olursa olsun silahlara dolu da olsa boş da olsa şarjör takılmamalıdır.


12- Atış gözetmeni ‘ATIŞ SERBEST’ komutunu verene kadar (silah boş olsa bile) tetik korkuluğuna parmak sokulmamalıdır.


13- Atış hattında bulunan atıcıların namluyu atış yolunun hedefi dışında bir yere doğrultmamalıdır.


14- Yan yollarda bulunan hedeflere atış yapılmamalıdır.


15- Silahı arıza yapan atıcı; silahını namlu hedefe bakacak şekilde masanın üzerine bıraktıktan sonra sol elini havaya kaldırıp ‘ARIZA’ diye yüksek sesle bildirmelidir.


16- Her ne sebeple olursa olsun kesinlikle atış hattının ilerisine geçilmemelidir.


17- Atış esnasında tehlikeli bir durum gören herkes ‘ATIŞ KES’ komutu vermeye yetkilidir.


18- Atış sonrasında eğitmenler tarafından kontrol edilip boş olduğu teyit edilinceye kadar hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.


19- Boş olduğuna emin olunsa bile tüm silahlar doluymuş gibi gerekli özen gösterilmelidir.


20- Atış yapılacak veya atış yapılmış olan silahların basit onarım ve temizleme işleri atış hattı dışında ayrı bir bölümde gerçekleştirilir. Bu bölüme görevliden başkası giremez.


21- Atış sonunda silah temizliği ve bakımı ihmal edilmemelidir.