top of page

BIO

Hakkımızda

Amacımız

Tabanca Atış Poligonlarının;
• Uluslararası ve ulusal mevzuata uygunluğu konusunda gereken teknik çalışmaları Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak yapmak,
• Tabanca atış poligonlarının fiziki standartları konusunda TSE ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak,
• Sektörün;
- Hizmet kalitesini ve verimliliğini geliştirilmek
- Etik kurallarını oluşturma ve yaygınlaştırma konularında çalışmalar yapılmak

• Dernek üyeleri arasında bilgi paylaşımı yoluyla karşılıklı destek sağlanmaktır.

Vizyonumuz

Cari mevzuata uygun olarak, Uluslararası standartlarda, Çevreye duyarlı bir ortamda Atıcılık sporunun yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini sağlamak.

Misyonuz

Sektör olarak ülkemizin tanıtımına ve ekonomisine katkı sağlamak,

bottom of page